Privacyverklaring

Bollieboom bv, gevestigd aan Bergévest 23, 3300 Tienen, België, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens door dit bedrijf, zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Katleen Vanacker is de verantwoordelijke Functionaris Gegevensbescherming van dit bedrijf.

Persoonsgegevens die ik verwerk 

Bollieboom bv verwerkt persoonsgegevens. Indien je gebruik maakt van mijn webwinkel verstrek je mij een aantal persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor een correcte bedrijfsadministratie. Daartoe verwerk ik de volgende persoonsgegevens:

– Voor- en achternaam,

– Adresgegevens,

– Telefoonnummer,

– E-mailadres,

– IBAN,

– Voor zakelijke contacten: KvK registratie en btw-nummer.
 

Waarom vraag ik persoonsgegevens?

Bollieboom bv verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Afhandelen van facturen en betalingen

– Leveren van producten en diensten,

– Verzenden van nieuwsbrieven en aanbiedingen,

– Verschaffen van informatie over inhoudelijke wijzigingen van mijn diensten,

– Verschaffen van informatie over wijziging van prijzen en voorwaarden,

– Wanneer hiertoe een wettelijke plicht bestaat.
 

Bewaartermijn


Bollieboom bv zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is om de dienstverlening te waarborgen. De bewaartermijn is maximaal zeven jaar, gerekend vanaf de datum van de gerelateerde dienstverlening, tenzij een wettelijke verplichting een andere bewaartermijn voorschrijft.

Delen van gegevens

Bollieboom bv verstrekt verzamelde gegevens uitsluitend aan derden wanneer dit noodzakelijk wordt geacht voor de onbelemmerde uitvoering van de dienstverlening of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Uw gegevens worden gedeeld met de volgende organisaties:

– WordPress & Woo’commerce, voor afhandelen van boekingen en facturen,

– Yuki, voor een correcte bedrijfsadministratie,

– Nagelmackers, voor afhandelen van betalingen,

– Mollie, voor afhandelen van betalingen,

– MailerLite, voor verzenden van nieuwsbrieven,

– De Belastingdienst, vanwege een wettelijke plicht.

– GLS, voor het verzenden van pakketten.


Cookies en websitegebruik

De webdiensten van Bollieboom bv gebruiken uitsluitend technische en functionele cookies. Daarnaast worden anonieme statistieken bijgehouden over het gebruik van de webdiensten. Een “cookie” is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan mijn websites wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor een correcte en onbelemmerde werking van de website. Je kunt je afmelden voor deze cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Dit kan echter gevolgen hebben voor de wijze waarop mijn website op jouw scherm verschijnt.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar [email protected]. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage inderdaad door de betreffende persoon wordt gedaan, vraag ik om een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij adviseer ik  jou om in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort) en het burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van je privacy. Bollieboom bvba zal zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.


Beveiliging

Bollieboom bv neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wanneer het vermoeden bestaat dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik van door mij vastgelegde gegevens, neem dan contact op via [email protected].